Over ADG

Voor wie is ADG coaching, counseling en training? 
Bij ADG staat de cliënt centraal en sluit de werkwijze aan bij de mogelijkheden van de persoon. Omdat ieder mens hulp op maat verdient, worden diverse methodieken gebruikt. Daar waar zinvol en mogelijk zijn dat bijvoorbeeld methodieken als ACT, RET, Mindfulness, Transactionele analyse, muziek, speltherapie, drama of handenarbeid.
Er wordt mensgericht gewerkt met gemengde interventietechnieken (rollenspel, visualisaties, gesprekken), huiswerkopdrachten, en dat alles vanuit de Empowerment-visie.
Belangrijke pijlers bij elke interactie zijn laagdrempeligheid, maatwerk, veiligheid, respect en oog voor culturele achtergronden. 
 
De dienstverlening is gericht op zowel jeugd als volwassenen, mogelijk als individuele- of gezinstherapie en begeleiding. Daarnaast kan ADG ook cursussen en begeleiding leveren binnen zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen.
 
Voor wie is ADG onderzoek?
Opdrachtgevers voor ADG onderzoek zijn organisaties als woningbouwcoöperaties, gemeenten, kinderopvang en BSO, jeugdzorg, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen en NGO's. 
 
Drs. Angelique de Graaf
Met ADG coaching, training en onderzoek wil ik als jeugd- en ontwikkelingssocioloog onafhankelijke psychosociale dienstverlening aanbieden voor zowel individuen als organisaties.
 
Binnen de sector Zorg en Welzijn vinden grote veranderingen plaats in verantwoordelijkheden, aanbod en vergoedingen. In deze ontwikkelingen van Welzijn Nieuwe Stijl zijn flexibiliteit, kleinschaligheid en veelzijdigheid belangrijke pluspunten die ADG kan bieden.
 
Ook de zorgvraag is continue in ontwikkeling en laat een steeds grotere behoefte zien aan geïndividualiseerde, snelle en betrokken hulpverlening. Naast een stevige dosis levenservaring, heb ik brede, multidisciplinaire en multiculturele kennis en expertise opgebouwd in binnen- en buitenland. Vanuit die achtergrond wil ik graag mensgerichte hulp-op-maat bieden, met de nadruk op jeugd en gezin.
 
Mijn opleidingsachtergrond is: 
- WO Ontwikkelingsstudies - Jeugdwelzijn
- HBO Inrichtingswerk (SPH)
- KIES-coach 
- HBO Coaching, counseling en conflictbemiddeling
- HBO CCC - module ACT, acceptance and commitment therapy 
- bezig met opleiding voor Certificaat NAGV (Nieuwe Autoriteit /Geweldloos verzet), diploma 2019
Uiteraard blijf ik mij ontwikkelen via bijscholing, vakorganisaties en vakliteratuur, en het bijhouden van ontwikkelingen in aanverwante vakgebieden (zoals bv. mediation en familie-advocatuur in relatie tot zogenoemde vechtscheidingen).
 
Mijn werkervaring omvat: 
- begeleider in instelling voor kinderen met leer- en gedragsstoornissen
- een-op-een coaching van kinderen en volwassenen
- gezinstherapie
- muziektherapie meisjesgevangenis
- huiswerkbegeleiding 
- onderzoek naar effecten van donorgelden in jeugdwelzijn- en onderwijsprojecten in
   ontwikkelingslanden voor een Nederlandse NGO
- tevredenheidsonderzoek binnen kinderopvangorganisatie
- beleidsmedewerker gemeente  
- onderzoek naar oorzaken en voorkomen agressie door cliënten bij zorginstelling
- grootschalig 'achter de voordeur' sociologisch onderzoek bij woningbouwcoöperatie 
- lid Expertiseteam Arnhem (Roma, Sinti, woonwagenbewoners)
- professional op gebied van cultuursensitief werken en begeleiden
- begeleiding van mensen met licht verstandelijke beperking (Driekracht Arnhem) 
 
 
Drs. Angelique de Graaf is geregistreerd bij de NFG, vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk, en geregistreerd bij de SKJ.