Onderzoek

In de sector Zorg en Welzijn biedt ADG ook kwantitatief en kwalitatief sociologisch onderzoek en analyse aan, met de nadruk op de doelgroepen ouderen, kansarmen en jeugd.

De expertise van ADG reikt van de formulering van de onderzoeksopdracht tot uitvoering, rapportage, analyse en evaluatie, aanbeveling/ondersteuning voor beleid en beleidsontwerp.

Opdrachtgevers voor ADG onderzoek zijn organisaties als woningbouwcoöperaties, gemeenten, kinderopvang en BSO, jeugdzorg, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen en NGO's.