Coaching, counseling en training

De doelstelling van ADG is om kinderen en volwassenen te helpen persoonlijke kansen te vergroten, veranderingsprocessen te bewerkstelligen, en pijnlijke relationele situaties en stress te verlichten of te stoppen. Kortom, praktische handvatten bieden om 'steviger in je schoenen te staan'.

Om dit mogelijk de maken levert ADG psychosociale training en begeleiding op meerdere gebieden. Samen wordt gekeken wat nodig is om weer beter in je vel te komen zitten. Een aantal voorbeelden van hulpvragen zijn: problemen in de ouder-kind relatie, angstklachten, verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, scheiding, depressieve klachten, stress op school of werk, emotionele en/of gedragsproblemen, assertiviteitsproblemen, ADHD, ASS, opvoedingsvragen, onvrede met de woon- en/of leefsituatie etc. 

Ieder mens verdient hulp op maat en geen standaard pakket. Bij ADG staat u centraal, kind of volwassene, en sluit de werkwijze aan bij de mogelijkheden van het individu. Daarom wordt gebruik gemaakt van meerdere en verschillende soorten behandeling en therapie, zodat deze aansluiten bij de specifieke persoon en situatie. 
Omdat ADG staat voor laagdrempeligheid en hulp op maat, wordt graag gewerkt bij u aan huis. De hulpvraag ontstaat namelijk vaak binnen de gezinssituatie en daar is die meestal het duidelijkst zichtbaar. Natuurlijk is het ook mogelijk om te werken op een 'neutrale' locatie.
 
Wederzijdse veiligheid en respect binnen de relatie met cliënten is bijzonder belangrijk.
 
Ruime ervaring in binnen- en buitenland, met kinderen en volwassenen uit verschillende culturele achtergronden.
 
ADG gaat uit van de Empowerment-visie. De betekenis van 'empowerment' is kracht geven. ADG helpt u graag bij het vinden van (hernieuwde) kracht om uw klachten en overtuigingen in kaart te brengen en aan te pakken.
 
ADG werkt zowel met jeugd als volwassenen. Naast particuliere, individuele en gezinstherapie, zijn er ook mogelijkheden voor cursussen en begeleiding binnen zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen.